گروه ها
۱۳۹۵/۷/۱۴ امنیت

حضور همیشگی روبات ها و پایان کامپیوتر: پیش بینی کسپرسکی برای سال 2045

حدود 30 سال پیش کامپیوتر های خانگی جای خود را بین کاربران باز کردند و باعث تغییر جامعه و شیوه زندگی افراد شدند. کارشناسان کسپرسکی تصمیم گرفتند که سالگرد استفاده از کامپیوتر را با نگاهی به آینده متقارن کنند و تصور کنند چگونه تکنولوژی اطلاعات ممکن است پیشرفت کند و زندگی ما در واقعیت جدید تکنولوژی در سال 2045تغییر دهد.

روبات ها همه جا هستند

پیشتر این احتمال وجود داشت که جمعیت جهان شامل تعداد روبات ها باشد. افراد برای بهبود بخشیدن نرم افزارهای مربوط به روبات ها کار خواهند کرد و صنعت تکنولوژی اطلاعات هم خانه شرکت هایی خواهد شد که برای روبات ها برنامه مینویسند همانطور که الان برای کاربران اپلیکیشن می سازند تا دانلود و نصب کنند.

افراد مکانیکی

تا حدود مشخصی مرز های بین انسان و روبات در هم می آمیزد. پیوند زدن ممکن است با استفاده از اُرگان های مصنوعی او پروتز ها که به صورت الکترونیک کنترل میشوند آغاز شود و مراحل عادی یک جراحی را طی خواهد کرد. نانو روباتها به عمق بدن می روند تا دارو به سلول های بیمار برسانند یا عمل های جراحی سرپایی انجام دهند. سنسورهای مخصوصی نصب خواهد شد که وضعیت سلامت افراد را نشان میدهد و یافته های خود را به صورت ذخیره ابری منتقل میکنند که توسط دکتر معالج فرد قابل دسترسی است. با توجه به تمام آنچه که گفته شد، میتوان انتطار داشت حجم قابل توجهی از امید به زندگی ببینیم.

خانه های هوشمند

علاوه بر این، افراد در خانه های هوشمند که در آن بسیاری از ویژگی ها به طور کامل خودکار هست زندگی می کنند. نرم افزاری که خانه را کنترل می کند به اُمور مربوط به انرژی، غذا و تجهیزات مورد نظر و شارژ مجدد شان رسیدگی خواهد کرد. تنها نگرانی ساکنین این خواهد بود که اطمینان حاصل کنند تا پول لازم برای پرداخت قبوض در بانک را داشته باشند.

هوش ماورای طبیعی

غرور دیجیتالی ما با توانایی زیرساخت جهانی قادر به مدیریت خود و جهان پیرامون روی سیاره می باشد. این سیستم کمی شبیه به  TOR امروزی عمل میکند; فعال ترین و کار آمد ترین کاربر ها حق مدیریت خواهند داشت. سیستم به سمت توزیع منابع بین افراد پیش می رود، مانع درگیری مسلحانه و دیگر اقدامات ضد انسانی میشود.

پرینتر های سه بعدی- سریع و ارزان

به تولید لوازم های خاص دیگر نیازی نخواهد بود. در عوض، پرینتر های سه بعدی ما را قادر به طراحی وخلق ملزومات خود خواهد کرد، از لوازم خانگی نظیر ظروف و لباس گرفته تا ساختن آجر برای خانه آینده مان.

دیگر نیازی به کامپیوتر نخواهد بود

کامپیوتر بوده است که به رونق تکنولوژی اطلاعات کمک کرده است، اما تا سال 2045 احتمالا آن را در موزه ها ببینیم. ا دیگر نیازی به یک ابزار برای استفاده از داده هایمان نداشته باشیم، از انجا که طیف زیادی از دستگاه های بی شماری از وسایل هوشمند و گجت ها داشته باشیم که به طور فزاینده جای استفاده و عملکرد کامپیوتر های امروزی را خواهند گرفت.

تکنولوژی هراسی

با این حال، هر کسی از دنیای جدید رباتیک هیجان زده نخواهند شد. افرای که تکنولوژی هراسی دارند مخالف گسترش خانه های هوشمند، ربات ها و شیوه زندگی خودکار خواهند بود.

"میزان پشرفت تکنولوژی اطلاعات ارائه دقیق هرگونه پیش بینی در چند دهه اینده را دشوار می سازد. با این حال، واضح است که تکنولوژی هوشمند تر خواهد شد و افرادی که با این وسایل کا رمیکنند می بایست خود را با این تغییرات وفق دهند. مطمئن باشید که مجرمان سایبری هر تلاشی برای سوء استفاده از پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات  برای پیشبرد مقاصد پلید خودخواهند کرد،" این را الکساندر گوستاو، رییس کارشناسان امنیتی کسپرسکی می گوید. "اما دنیای ما هر شکلی در 30 سال آینده داشته باشد، ما بایستی به فکر بهبود آسایش، امنیت و رفاه آن باشیم. تکنولوژی ابزاری بیش نیست، و و این کاملا به ما بستگی دارد که در جهت خیر از آن استفاده کنیم یا شر."   

پشتیبانی