گروه ها
۱۳۹۵/۷/۲۴ امنیت

لابراتوار کسپرسکی اولین شاخص امنیت سایبری مصرف کننده در سال 2016 اعلام میکند.

8 سپتامبر 2016

امروز آزمایشگاه کسپرسکی شاخص امنیت سایبری را راه اندازی میکند- اولین شاخص جهانی برای سنجش میزان مواجه کاربران با تهدیدات سایبری می باشد. شاخص امنیت سایبری کسپرسکی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از کاربران در سراسر دنیا می باشد.

لابراتوار کسپرسکی  پیشتر به نیروهای با B2B بین المللی ملحق شد تا نظر سنجی بزرگ آنلاین در خصوص ارزیابی چگونگی برخورد کاربران در سراسر دنیا با تهدیدات سایبری را پیش ببرد. همچنین، کسپرسکی قادر خواهد بود تا نگرانی ها، نحوه برخورد کاربران با هرگونه تهدید سایبری ارزیابی کند. شاخص امنیت ساییبری 2016 بر اساس نظر سنجی دقیقی است که در آگوست 2016 در 21 کشور ازسراسر دنیا صورت گرفته است. 

پشتیبانی